Barie ZKTeco BG1000

Thiết kế vỏ ngoài tích hợp đền LED có tính tương tác.

Bảng điều khiển có thể lập trình.

Sử dụng motor Không chổi than DC hiệu suất cao.

Tốc độ đóng mở có thể được điều chỉnh.

Danh mục: